Dla studentów

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotów „Algorytmy i struktury danych” oraz „Programowanie w środowisku sieciowym”

Zaliczenie poprawkowe z przedmiotów „Algorytmy i struktury danych” (dla studentów II semestru kierunku Informatyka) oraz „Programowanie w środowisku sieciowym” (dla studentów IV semestru kierunku Informatyka) będzie miało miejsce 24 września 2014 r. o godzinie 10:00. Osoby chcące przystąpić do poprawy proszone są o zgromadzenie się o 9:45 przed salą B/406.


Inżynieria oprogramowania

Terminy obron projektów przed I terminem egzaminu:

 • 2014-06-03 – 10:15-11:45
 • 2014-06-16 – 10:15-11:45
 • 2014-06-23 – 10:15-11:45

Terminy obron projektów przed II terminem egzaminu:

 • 2014-06-30 – 10:00-11:30

Terminy egzaminów:

 • 2014-06-25 – 10:00-14:00 – termin I, sala B/308
 • 2014-07-02 – 10:00-14:00 – termin II, sala B/308
 • 2014-09-24 – 10:00-14:00 – termin III, sala B/308

Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej:

 1. Na całość dostarczonej dokumentacji składają się:
  • Dokumenty przeprowadzonych prezentacji (np. pliki ppt, pptx, pdf)
  • Dokumentacja w postaci elektronicznej (np. pliki pdf, doc, docx)
  • Pliki dodatkowe – schematy baz danych, diagramy UML (np. pliki Visio, pliki Project – harmonogramy prac, itp.)
 2. Co powinien zawierać projekt
  • Opis projektu – cel, opis dziedziny projektu, obszar modelowania, ew. wymagania prawne, obostrzenia, ograniczenia fizyczne, techniczne itp.
  • Wymagania funkcjonalne i pozafunkcjonalne.
  • Opis przyjętej strategii postępowania (sposób realizacji projektu), zastosowany model cyklu życia oprogramowania, z uzasadnieniem.
  • Zastosowane, w realizacji projektu, narzędzia, np. zastosowany system kontroli wersji.
  • Słownik terminów wykorzystywanych w projekcie (np. za pomocą opisu formalnego).
  • Opis architektury systemu.
  • Wybrane diagramy UML uzupełnione opisem i komentarzem, schemat bazy danych, itp.
  • Część dot. dokumentacji użytkownika – opis interfejsu, sposób funkcjonowania, itp.
  • Planowany harmonogram prac oraz rzeczywisty harmonogram prac nad projektem, z uzasadnieniem wynikłych różnic.
  • Sprawozdanie z realizacji dot. zaangażowania poszczególnych osób w projekcie.
  • Wnioski wynikające ze sposobu realizacji projektu, może być w formie skróconych sprawozdań z przebiegu realizacji oraz wnioski.

Uwagi dodatkowe: W ostatecznej ocenie uwzględnia się: zasadność przyjętych technik oraz narzędzi projektowych, poprawność i umiejętność doboru zastosowanych wzorców architektonicznych oraz projektowych, poprawność i umiejętność stosowania języka UML, a ponadto styl, czytelność oraz formę opracowanej dokumentacji.

Możliwość komentowania jest wyłączona.